גלוון

גלוון

פעולת מגן –
גלוון מגן על הברזל או הפלדה הבסיסיים בדרכים העיקריות הבאות:

גלוון, גלוון בהתזה, צביעה בתנור וצביעה אלקטרוסטטית.

ציפוי האבץ, כאשר הוא שלם, מונע מחומרים מאכלים להגיע לפלדה או לברזל שבבסיסו.
האבץ מגן על הברזל על ידי השחתה ראשונה. לקבלת תוצאות טובות יותר, יישום כרומטים על אבץ נתפס גם כמגמה תעשייתית.
במקרה שהמתכת הבסיסית תיחשף, ההגנה יכולה להימשך כל עוד יש אבץ קרוב מספיק כדי להיות מחובר לחשמל. לאחר צריכת כל האבץ באזור המיידי, יכולה להתרחש קורוזיה מקומית של המתכת הבסיסית.

גלוון וניקוי חול
גלוון וניקוי חול