הגלוון

באינדס דיזיין עומלים ועוסקים בגלוון במטרה להכין את המתכת לצביעה, הן צביעה בתנור או צביעה אלקטרו סטטית.

הגלוון הינו התזת התזת אלקטרונים הנדבקים למתכת ומייצרים שכבה דקה המונעת כל חלודה או או כניסה לאוויר או המים.

 

גלוון מתכת הוא העיסוק שלנו.

הגלוון מבועצ לאחר ניקוי החול למתכת או לברזל חדש שעוד לא עבור על שימוש או ליכלוך

גלוון וצביעה
גלוון וצביעה