ניקוי חול וגם גלוון וצביעה

אינדס דיזיין יודעים לעבוד עם המתכת והצבע והשילוב בינהם, כמובן הכל מתחיל עם ניקוי חול.

באינדס דיזיין מומחים בניקוי חול כהכנה לצביעה או לגילוון.

השלבים המקובלים לעשייה נכונה ועבודה תקינה מתחילה בניקוי חול ע"י התזת החול לעבר המתכת.

גילוון המתכת במטרה למנוע חלודה בעתיד

ולבסוף צביעה המבוצע בתנור והנקראת צביעה בתנור או לחלופין צביעה אלקטרוסטטית.

באינדס דיזיין לא סומכים על המזל ועובדים ע"פ ספר הצביעה וע"י חוקי המתכת.

ניקוי חול
ניקוי חול לפני הגילוון