ניקוי חול לפני הגילוון

באינדס דיזיין מבצעים עבודות ניקוי חול  המקדימה לגילוון,

ניקוי חול הינו השיטה היעלה לניקוי מתכת והגילוון הדרך הבטחה לשמירה על המתכת.

בעצם ניקוי חול אחד השיטת היעילות להכין את הברזול והמתכת שלכם לגילוון, צביעה אלקטרוסטטי, וצביעה בתנור.

 

באינדס דיזיין מבצעים את ניקוי החול, הגילווןף והצביעה בתנור או צביעה אלקטרוסטטית.

ניקוי חול
ניקוי חול לפני הגילוון